Sunday, 29 January 2012

Jika Allah mencintai hambanya ..

 
Sesungguhnya Allah, apabila Dia mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu Dia berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah ia’ ”. , “Lalu Jibril mencintainya.

Kemudian dia membuat perisytiharan di langit, ‘Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia’. Lalu penghuni langit mencintainya’ ”., “Kemudian diletakkan baginya rasa cinta itu di bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu Dia berfirman, ‘Sesungguhnya Aku benci si fulan, maka bencilah ia’ ”.

, “Maka Jibril membencinya. Kemudian dia membuat perisytiharan kepada penghuni langit, ‘Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah Ia  “Lalu mereka membencinya. Kemudian diletakkan baginya rasa benci itu di bumi”. 
       kesimpulannya kejarlah cinta Allah , maka cinta yang lain itu akan datang dengan sendirinya .Sekiranya Allah mencintai kita , begitu juga dengan penghuni langit dan bumi ..Wallahualam